Het aantal incassozaken is volgens een onderzoek met 85% gestegen ten opzichte van 2010. Spectrum Advocaten staat voornamelijk MKB ondernemers bij. Juist deze ondernemers worden hard getroffen door de realiteit van onbetaalde facturen. Hoewel het altijd voor kan komen dat een factuur niet wordt geïncasseerd, is dit deels te voorkomen. Hieronder een aantal tips en adviezen voor het incassotraject.

Eerste fase incassotraject: de algemene voorwaarden en de overeenkomst

Het is belangrijk dat allereerst intern alles goed geregeld is. Wanneer u zelf incasseert, scheelt dat u uiteraard in de kosten. In de algemene voorwaarden of anders de offerte / overeenkomst moeten onder meer bepalingen staan over de betalingstermijn, de tijd waarbinnen geklaagd moet worden en wat de gevolgen zijn wanneer niet tijdig wordt betaald of geklaagd.

De algemene voorwaarden, offertes en overeenkomsten moeten dus ook juridisch goed in elkaar zitten. De ondernemer dient er vervolgens voor te zorgen dat dit deel van het incassotraject deel uit gaat maken van de eigen bedrijfsvoering.

Tweede fase incassotraject: de aanmaningen

Wanneer onverhoopt niet wordt betaald, zullen aanmaningen moeten worden verzonden. De eerste aanmaning is vriendelijk, meer een herinnering, de tweede wat dwingender en de derde aanmaning is de laatste kans. In de aanmaningen staat ook dat buitengerechtelijke incassokosten en rente is verschuldigd. De aanmaningen dienen eveneens op de (juridisch) juiste wijze te worden vormgegeven. Wij adviseren om naast de schriftelijke aanmaningen ook telefonisch contact  te zoeken met de debiteur. Dit is vaak een effectief incassomiddel. De aanmaningen moeten ook met vaste regelmaat worden verzonden; dat komt de effectiviteit ten goede en moet door de ondernemer dus goed worden beheerd.

Mocht u daar behoefte aan hebben, dan kunnen we u ook in contact brengen met een van de partners binnen ons netwerk die het facturatieproces en het aanmaningstraject volledig geautomatiseerd en digitaal verzorgt. Hieraan kan onze incassomodule worden gekoppeld. Daarover later meer.

Derde fase incassotraject: uitbesteding

Mocht het onverhoopt niet lukken om de factuur zelf te incasseren, dan zal de vordering ter incasso uit handen moeten worden gegeven. Dan kan een laatste poging worden gedaan om er alsnog uit te komen. Een brief van een advocaat, waarin de rechtsmaatregelen worden aangekondigd, heeft soms nu eenmaal meer effect. Misschien dat de advocaat zelf ook nog een keer telefonisch contact zoekt, maar daarna is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk. Het komt vaak voor dat onder de druk van een gerechtelijke procedure (dagvaarding, aanvraag failllissement of het leggen van beslag) uw debiteur alsnog betaalt; daarmee is dan dus ook de procedure van de baan. Alle juridische kosten worden zoveel mogelijk verhaald op uw debiteur.

Waarom een advocaat in plaats van een incassobureau of deurwaarder?

Op onze site staat al wat de toegevoegde waarde is van een advocaat ten opzichte van  een deurwaarder of een incassobureau. Ook staat de meerwaarde van Spectrum Advocaten hier beschreven: http://www.spectrumadvocaten.nl/incasso

Ongeacht de omvang van een vordering, een advocaat heeft altijd toegevoegde waarde. Een advocaat heeft immers zowel kennis van het materiële recht als van het procesrecht. Een advocaat is afgestudeerd en daarmee meester in de rechten (mr.) en het procederen maakt bovendien onderdeel uit van zijn/haar opleiding; voor een medewerker van een deurwaarder of incassobureau is dit niet vanzelfsprekend het geval. Bovendien kan alleen een advocaat een verzoek indienen bij de rechtbank om beslag te leggen of een faillissement aan te vragen; een incassobureau of deurwaarder moet daarvoor dus altijd een advocaat inschakelen. In sommige gevallen is het leggen van beslag al voldoende om een vordering te incasseren. En voor vorderingen boven een bedrag van € 25.000,--- is het zelfs noodzakelijk om een advocaat in de arm te nemen.

Incasso door Spectrum Advocaten tegen een aantrekkelijk incassotarief

Kortom, wanneer u zich rechtstreeks wendt tot een advocaat, nadat het interne incassotraject is doorlopen, wordt geen omweg genomen, waarmee u tijd en geld kunt besparen. Wij kunnen efficiënter en doelmatiger dan andere rechtshulp- en dienstverleners optreden. Spectrum Advocaten heeft ruime en goede ervaring met incassozaken. Spectrum Advocaten hanteert voor haar klanten als aanvullende service speciale lage incassotarieven. Dat wil zeggen tarieven die vergelijkbaar zijn met de door incassobureaus en deurwaarders gehanteerde tarieven. Wij maken met onze klanten incassoafspraken op maat.

Wenst u te weten hoe we u kunnen helpen bij de incasso van uw facturen, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u bijstaan in gehele incassotraject, van het opstellen van algemene voorwaarden, overeenkomsten en offertes en advisering over de interne incasso tot uiteindelijk de incasso op basis van een aantrekkelijke incassomodule. 

Contractenrecht & aansprakelijkheid