Geschillenregeling en enquêterecht

Binnen vennootschappen kunnen diverse problemen ontstaan. Bijvoorbeeld omdat de aandeelhouders het oneens zijn met elkaar. Of omdat er twijfels zijn over de juistheid van het beleid van de vennootschap. Om dit soort structurele problemen definitief op te lossen, zijn er de geschillenregeling en het enquêterecht.

Een goede geschillenregeling kan problemen tussen aandeelhouders oplossen, bijvoorbeeld doordat het een gedwongen overdracht of overname van de aandelen mogelijk maakt. Naast de wettelijke geschillenregeling kunt u er ook voor kiezen om een eigen geschillenregeling op te nemen in de statuten of aandeelhoudersovereenkomst.

Bij twijfels over de juistheid van het vennootschapsbeleid kan men een beroep doen op het enquêterecht. Het enquêterecht richt zich primair op gedragingen van het bestuur en de raad van commissarissen.

Spectrum Advocaten kan u adviseren over de inhoud en toepassing van beide regelingen, u helpen om een keuze te maken en indien nodig een procedure voeren.

 

Other legal areas

About Spectrum Advocaten

A fair and transparent approach to your legal issues.

Newsletter

CONTACT DETAILS

  • Van Eedenstraat 7
    2012 EL Haarlem
  • PO BOX 5554
    2000 GN  Haarlem
  • Phone: 023 51 73 377
  • Fax: 023 51 73 388
  • info@spectrumadvocaten.nl