Ondernemers hebben dagelijks te maken met intellectuele eigendomsrechten. Iedere onderneming voert immers één of meerdere namen en heeft derhalve te maken met de Handelsnaamwet. Veel ondernemers maken tegenwoordig gebruik van het medium “internet”. Ook dan hebben zij te maken met intellectuele eigendomsrechten.

Intellectuele eigendomsrechten zijn rechten, die bescherming bieden aan “producten” van het menselijk vernuft tegen oneerlijke concurrentie. Diverse verdragen en wetten regelen de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, zoals: het auteursrecht, het merkenrecht, het handelsnaamrecht en het octrooirecht.  Minder bekend zijn het tekeningen- en modellenrecht en het databankenrecht. Deze opsomming is niet uitputtend, maar geeft wel aan dat intellectuele eigendomsrechten zijn te verdelen in diverse (overlappende) categorieën.

Onderdeel van bedrijfskapitaal

Uit de aanduiding intellectuele “eigendomsrechten” blijkt, dat sprake is van eigendom. Rechthebbenden behoren deze rechten dan ook tot hun eigendom te rekenen en ondernemers tot hun bedrijfskapitaal. Intellectuele eigendomsrechten kunnen worden verkocht, verpand of in licentie worden gegeven. Verder is het raadzaam om intellectuele eigendomsrechten tegen inbreuk te beschermen.

Alles goed en wel zult u denken, maar wat moet ik als ondernemer met deze informatie. Helaas wordt dat voor sommige ondernemers pas pijnlijk duidelijk op het moment dat zij daar in negatieve zin mee worden geconfronteerd bijvoorbeeld wanneer een concurrent “er vandoor gaat” met bepaalden ideeën, (domein-) namen of producten, die door de betreffende ondernemer zijn bedacht of waar deze ondernemer meent recht op te hebben.

Ter illustratie voor u een voorbeeld

Een concurrerende onderneming brengt een product op de markt, dat (nagenoeg) identiek is aan uw eigen producten. De benaming voor de “imitatieproducten” wijkt nauwelijks af van uw eigen productnaam. De concurrent schroomt er bovendien niet voor om zich te presenteren onder een handelsnaam en/of een domeinnaam die verdacht veel lijkt op de (domein-)naam van uw eigen onderneming.

Oudste rechten

Dergelijke situaties zijn aan de orde van de dag. Een ondernemer, die hier tegen wil optreden, ziet zich vaak achteraf voor het probleem geplaatst, dat de rechten, waarop hij meent aanspraak te kunnen maken, niet op de juiste en/of afdoende wijze zijn beschermd. Voor een rechtsgeldig beroep op intellectuele eigendomsrechten is meestal voorafgaande (internationale) registratie vereist. Ook indien registratie geen vereiste is, voorkomt registratie vaak een discussie over de vraag, welke partij de oudste rechten heeft. Kort gezegd geldt bij intellectuele eigendomsrechten namelijk: “oud gaat voor nieuw” of “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Uw bedrijfslogo, bedrijfsnaam en de benaming voor uw producten kunt u vaak eenvoudig als merk laten registreren. Zowel in de Benelux als binnen de EU of wereldwijd. De vormgeving van uw producten kan wellicht in aanmerking komen voor modelrechtelijke bescherming. Afhankelijk van de technische aard van de betreffende producten, kan ook het octrooirecht uitkomst bieden.

Wij, de specialisten van Spectrum Advocaten, kunnen u hierbij adviseren. Neem gerust eens contact met ons op voor een afspraak.

Intellectueel eigendomsrecht