Eerder schreef ik voor het platform Risico in Beeld een blog over de overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd. Een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd is altijd opzegbaar. Professsionele partijen kunnen van dat uitgangspunt afwijken. Wanneer je als opdrachtgever opzegt, ben je in een aantal gevallen nog wel 'loon' verschuldigd aan de opdrachtnemer. Maar het probleem zit hem in de schade, door bijvoorbeeld investeringen die niet kunnen worden terugverdiend. Deze schade wordt in beginsel niet vergoed bij een tussentijdse opzegging. In de hiervoor bedoelde blog geef ik met een voorbeeld aan waarom het belangrijk is om de mogelijkheden en gevolgen van beëindiging goed vast te leggen in een overeenkomst. Beide partijen weten dan waar zij aan toe zijn en dat voorkomt problemen in de toekomst.  

In een volgend blog ga ik in op opzegging van een aannemingsovereenkomst. In dat geval gelden namelijk weer andere regels.    

Heeft u een vraag over een overeenkomst van opdracht, een aannemingsovereenkomst of wilt u worden geadviseerd over een andere kwestie waar u tegenaan loopt, neemt u dan contact met ons op. Dit kan via de contactbutton op deze pagina of u kunt een e-mail sturen naar marten@spectrumadvocaten.nl. Wij zijn u graag van dienst.

Contractenrecht & aansprakelijkheid