Blog

Kennis van zaken

14 okt

Voldoet u al aan de UBO-registratieplicht?

Vanaf 27 september 2020 zijn de meeste ondernemingen, en sommige andere entiteiten die in Nederland zijn opgericht, verplicht om zich in te schrijven in het UBO-register.
Lees meer
09 jul
DGA heeft niets aan ja-knikkers

Publicatie: "DGA heeft niets aan ja-knikkers"

Spectrum Advocaten staat weer in het tijdschrift INTO business Haarlem.
Lees meer
06 apr

Aanvraag Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) kan worden ingediend!

Het loket om een aanvraag voor de NOW in te dienen is op maandag 6 april 2020 open gegaan.
Lees meer
19 Mar

Regeling werktijdverkorting stopgezet: tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid geïntroduceerd

Een nieuwe maatregel voor werkgevers die ook van toepassing is op werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst
Lees meer
17 Mar

Arbeidsrechtelijke gevolgen van het coronavirus voor werkgevers

In welke gevallen moet het loon van een (mogelijk) besmette werknemer worden doorbetaald?
Lees meer
03 jan

Een goede advocaat is in mijn vak onontbeerlijk

Spectrum Advocaten staat in het tijdschrift Haarlem INTO Business.
Lees meer
08 okt

Sparren met Spectrum Advocaten in samenwerking met MKB-Haarlem is van start gegaan

Vanaf dinsdag 8 oktober kunnen MKB- ondernemers met specifieke vragen terecht bij het ondernemersspreekuur van Spectrum Advocaten.
Lees meer
12 sep

De opzegging van een aannemingsovereenkomst

In dit blog lees je meer over de opzegging van een aannemingsovereenkomst door een opdrachtgever.
Lees meer
04 jun

Spectrum staat in de zomereditie van magazine LEVEN!

Spectrum Advocaten staat in de zomereditie van het magazine LEVEN!
Lees meer
04 feb

Werkgevers opgelet: wijs werknemers op het verval van hun vakantiedagen!

2019 is alweer enige tijd begonnen en dat betekent dat werknemers weer met hun volledige jaarlijkse aantal vakantiedagen van start gaan.
Lees meer
07 dec

Aansprakelijkheid bij het afbreken van een onderhandeling

Tijdens een (soms langdurige) onderhandeling proberen beide partijen de meest gunstige voorwaarden te bedingen. Komen zij er niet uit, dan kan één van hen besluiten de onderhandeling af te breken.
Lees meer
08 nov

Samenwerking SportSupport Kennemerland en Spectrum Advocaten

SportSupport Kennemerland en Spectrum Advocaten hebben hun samenwerking bezegeld met een
Lees meer
05 nov

De nieuwe arbowet

Voldoet mijn onderneming aan de verplichtingen?
Lees meer
02 nov

Bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement

Wanneer is een bestuurder aansprakelijk voor het faillissement van de vennootschap en hoe kan hij zich hiertegen verweren?
Lees meer
06 aug

Wat is een duurovereenkomst en hoe zit het met de opzegging?

In de praktijk komt het geregeld voor dat partijen voor een langere periode opeenvolgende contracten sluiten.
Lees meer
05 jul

Wat zijn de gevolgen van een vennootschapsrechtelijk ontslag op de arbeidsovereenkomst van een bestuurder?

Het komt vaak voor dat de bestuurder van een vennootschap op twee manieren is verbonden aan de onderneming:
Lees meer
05 jul
Aanzegtermijn

Aanzegvergoeding wanneer werknemer niet wil verlengen?

Ook een aanzegvergoeding als de werknemer zelf aangeeft zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te willen verlengen?
Lees meer
15 jun

De overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd: houd rekening met de opzegbaarheid!

Eerder schreef ik voor het platform Risico in Beeld een blog over de overeenkomst van opdracht
Lees meer
07 jun

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bestaat echt!

Wij zijn nu al enige tijd drukdoende met onze AVG-campagne. Spectrum Advocaten heeft al verschillende organisaties AVG-proof gemaakt en voor een aantal anderen zijn we nog druk bezig.
Lees meer
07 mei

Hoe krijg je als aannemer meerwerk betaald?

In mijn praktijk maak ik nog veel mee dat aannemers problemen hebben met het betaald krijgen van meerwerk. De oorzaak is meestal dat de aannemer zich niet heeft gehouden aan de regels daarvoor.
Lees meer
01 mei

Wat is misleidende reclame, wat zegt de wet hierover en wat zijn de gevolgen?

In onze samenleving vervult reclame een belangrijke rol. Reclame zorgt ervoor dat vraag en aanbod elkaar vinden en dat consumenten weten welke producten en diensten er te koop zijn.
Lees meer
16 Mar

Een gebrek in de prestatie van een ander? Klaag tijdig! Maar daar blijft het niet bij…

Bij een gebrek in de prestatie van een ander dient u op grond van de wet onverwijld te klagen. Dit moet dus tijdig gebeuren.
Lees meer
16 jan

25 mei 2018: is uw organisatie al klaar voor de AVG?

Van Wet bescherming persoonsgegevens naar Algemene verordening gegevensbescherming.
Lees meer
21 dec

Leg de exploitatieverplichting voor huurder bedrijfsruimte nauwkeurig vast

Leegstand heeft een negatieve invloed op de markthuur- of beleggingswaarde van een bedrijfsruimte.
Lees meer
23 feb

Europees bankbeslag

Wanneer u een vordering heeft op een bedrijf of consument in Nederland kunt u ervoor kiezen om beslag te leggen op diens banktegoeden.
Lees meer
25 jan

Herziening huurprijs bedrijfsruimte

Relatief weinig bedrijven maken gebruik van de mogelijkheid die de wet biedt om de huurprijs te herzien.
Lees meer
06 sep

De modelovereenkomst in plaats van de VAR.

De verklaring arbeidsrelaties (VAR) bestaat sinds 1 mei 2016 niet meer.
Lees meer
21 Mar

Klaag op tijd, ook over een onjuiste factuur

Onlangs werd in mijn praktijk door de kantonrechter een vonnis gewezen, dat niet wereldschokkend was, maar dat toch wel de moeite waard is om aandacht aan te besteden in dit weblog.
Lees meer
06 nov

Debiteurenbeheer: soepel van factuur naar betaling

U en uw medewerkers hebben keihard gewerkt om een opdracht uit te voeren of een product te leveren. U heeft keurig aan uw verplichtingen voldaan. Toch betaalt de klant niet.
Lees meer
20 aug

Niet tevreden? Klaag op tijd!

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat bij de uitvoering van een overeenkomst iets mis gaat. Waar gehakt wordt vallen spaanders.
Lees meer
27 jul

De totstandkoming van een overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Maar wat als de aanvaarding afwijkt van het aanbod? Wat dient u of de medewerker van de verkoopafdeling dan te doen?
Lees meer
16 jul

Internationaal contracteren

Let op voor forum- en rechtskeuze in algemene voorwaarden van uw (buitenlandse) contractspartij.
Lees meer
25 jun

Bedrijfsruimte huren of verhuren? Voorkom deze vijf valkuilen

Een bedrijfsruimte huren begint met het ondertekenen van een huurcontract. Maar vaak wordt niet gelet op de kleine –en zelfs grote- letters in het huurcontract.
Lees meer
25 Mar

Nieuw ontslagrecht op komst: dossieropbouw blijft van essentieel belang

Nieuw ontslagrecht op komst: dossieropbouw blijft van essentieel belang
Lees meer
05 Mar

Algemene voorwaarden: de 5 belangrijkste valkuilen

Algemene voorwaarden voldoen vaak niet aan de wettelijke eisen. Terwijl deze voorwaarden er juist zijn om jou als ondernemer in te dekken tegen risico’s.
Lees meer
12 feb

Aantal incassozaken in MKB stijgt

Het aantal incassozaken is volgens een onderzoek met 85% gestegen ten opzichte van 2010. Spectrum Advocaten staat voornamelijk MKB ondernemers bij.
Lees meer
07 jan

Rechtsbijstandverzekering en recht op vrije advocaatkeuze

Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat mensen met een rechtsbijstandsverzekering recht hebben op vrije advocaatkeuze, indien zij zich bij de oplossing van hun juridis
Lees meer
28 nov

Verkoop onroerende zaak: een onjuiste mededeling van een makelaar kan tot aansprakelijkheid van makelaar én verkoper leiden

Een onjuiste mededeling van een makelaar namens een verkoper kan onbedoeld verstrekkende juridische gevolgen hebben.
Lees meer
29 okt

Wet Werk en Zekerheid: het arbeidsrecht en het ontslagrecht op de schop

De Wet Werk en Zekerheid is een feit en zorgt voor een verschuiving van het arbeidsrechtelijke landschap. Het arbeidsrecht en het ontslagrecht gaan er in de komende tijd anders uitzien.
Lees meer
08 okt

De winkelinrichting van Apple als merk

In een recent arrest heeft het Hof van Justitie van de EU geoordeeld dat de complete winkelinrichting van Apple als merk in Europa geregistreerd kan worden.
Lees meer
20 aug

Veiligheid op de werkvloer; een weblog over de zorgplicht van de werkgever

De werkgever heeft een zorgplicht om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden (artikel 7:658 BW).
Lees meer
19 jun

Ondernemers: bescherm uw intellectueel eigendom!

Ondernemers hebben dagelijks te maken met intellectuele eigendomsrechten. Iedere onderneming voert immers één of meerdere namen en heeft derhalve te maken met de Handelsnaamwet.
Lees meer
19 jun

Ontslag op staande voet: bezint eer ge begint

Een werkgever mag een werknemer op staande voet ontslaan als daar een dringende reden voor bestaat.
Lees meer
05 jun

Oprichting van een bedrijf: afspraken in de statuten én de aandeelhoudersovereenkomst.

Een besloten vennootschap (BV) is een van de mogelijke samenwerkingsverbanden tussen personen en of rechtspersonen.
Lees meer
03 jun

Consumentenbescherming: aangepaste regelgeving voor webshops

Vanaf 13 juni 2014 dienen webshops te voldoen aan nieuwe wetgeving die dan in werking treedt als gevolg van de implementatie van een Europese richtlijn op het gebied van consumentenbescherming.
Lees meer
03 jun

Veranderingen in het arbeidsrecht

Zowel de Eerste als Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Dit heeft tot gevolg dat in 2015 en 2016 het arbeidsrecht flink zal gaan veranderen.
Lees meer

Kennis van zaken

 

Onze advocaten schrijven met enige regelmaat een blog. Dit kan gaan over een wetswijziging, een voorbeeld uit onze praktijk of een ander onderwerp dat voor u interessant kan zijn. Wij delen daarmee onze kennis en ervaring met u en u krijgt een beter idee van wat wij doen. Mocht een blog aanleiding zijn voor een vraag of een reactie, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Blijf op de hoogte

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

* verplichte velden

Met aanmelding voor de nieuwsbrief geef ik Spectrum Advocaten toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens overeenkomstig het door Spectrum Advocaten opgestelde privacy statement

Over Spectrum Advocaten

Eerlijke en transparante advocaten met een praktische kijk op zaken.

Nieuwsbrief

Met aanmelding voor de nieuwsbrief geef ik Spectrum Advocaten toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens overeenkomstig het door Spectrum Advocaten opgestelde privacy statement

CONTACTGEGEVENS

  • Van Eedenstraat 7
    2012 EL Haarlem
  • Postbus 5554
    2000 GN  Haarlem
  • Telefoon: 023 51 73 377
  • Fax: 023 51 73 388
  • info@spectrumadvocaten.nl