Arbeidsrecht

04 Feb

Werkgevers opgelet: wijs werknemers op het verval van hun vakantiedagen!

2019 is alweer enige tijd begonnen en dat betekent dat werknemers weer met hun volledige jaarlijkse aantal vakantiedagen van start gaan. Sommige werknemers nemen ook nog vakantiedagen uit voorgaande jaren mee.

Read More
05 Nov

De nieuwe arbowet

Voldoet mijn onderneming aan de verplichtingen?

Read More
05 Jul

Wat zijn de gevolgen van een vennootschapsrechtelijk ontslag op de arbeidsovereenkomst van een bestuurder?

Het komt vaak voor dat de bestuurder van een vennootschap op twee manieren is verbonden aan de onderneming:

Read More
05 Jul

Aanzegvergoeding wanneer werknemer niet wil verlengen?

Ook een aanzegvergoeding als de werknemer zelf aangeeft zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te willen verlengen?
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 8 mei 2018 antwoord gegeven op deze vraag.

Read More
25 Mar
29 Oct

Wet Werk en Zekerheid: het arbeidsrecht en het ontslagrecht op de schop

De Wet Werk en Zekerheid is een feit en zorgt voor een verschuiving van het arbeidsrechtelijke landschap. Het arbeidsrecht en het ontslagrecht gaan er in de komende tijd anders uitzien.

Read More
20 Aug

Veiligheid op de werkvloer; een weblog over de zorgplicht van de werkgever

De werkgever heeft een zorgplicht om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden (artikel 7:658 BW).

Read More
19 Jun

Ontslag op staande voet: bezint eer ge begint

Een werkgever mag een werknemer op staande voet ontslaan als daar een dringende reden voor bestaat. Als gevolg van een ontslag op staande voet raakt de werknemer direct zijn baan kwijt en ontvangt hij per die dag geen salaris meer van zijn werkgever.

Read More
03 Jun

Veranderingen in het arbeidsrecht

Zowel de Eerste als Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Dit heeft tot gevolg dat in 2015 en 2016 het arbeidsrecht flink zal gaan veranderen.

Read More

Over Spectrum Advocaten

Eerlijke en transparante advocaten met een praktische kijk op zaken.

Nieuwsbrief

Met aanmelding voor de nieuwsbrief geef ik Spectrum Advocaten toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens overeenkomstig het door Spectrum Advocaten opgestelde privacy statement

CONTACTGEGEVENS

  • Van Eedenstraat 7
    2012 EL Haarlem
  • Postbus 5554
    2000 GN  Haarlem
  • Telefoon: 023 51 73 377
  • Fax: 023 51 73 388
  • info@spectrumadvocaten.nl