Ondernemingsrecht

30 Oct

9 ondernemers over covid en de toekomst

Menno Jansen en Marten van Buiten schoven aan bij een businesslunch van INTO business Haarlem. In een setting die uiteraard covid-proof was, praatten 9 ondernemers met elkaar over covid en de toekomst: 'Gaat de grootste klap nog komen? Waakzaam doch optimistisch de toekomst in.'

Read More
14 Oct

Voldoet u al aan de UBO-registratieplicht?

Vanaf 27 september 2020 zijn de meeste ondernemingen, en sommige andere entiteiten die in Nederland zijn opgericht, verplicht om zich in te schrijven in het UBO-register. Dit register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel en is openbaar.

Read More
09 Jul

Publicatie: "DGA heeft niets aan ja-knikkers"

Spectrum Advocaten staat weer in het tijdschrift INTO business Haarlem. Ditmaal een artikel naar aanleiding van een interview met Menno Jansen over overnames van familiebedrijven: ‘DGA heeft niets aan ja-knikkers'.

Read More
05 Jul

Wat zijn de gevolgen van een vennootschapsrechtelijk ontslag op de arbeidsovereenkomst van een bestuurder?

Het komt vaak voor dat de bestuurder van een vennootschap op twee manieren is verbonden aan de onderneming:

Read More
07 Jan

Rechtsbijstandverzekering en recht op vrije advocaatkeuze

Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat mensen met een rechtsbijstandsverzekering recht hebben op vrije advocaatkeuze, indien zij zich bij de oplossing van hun juridisch probleem willen laten bijstaan door een deskundig en professioneel advocaat.

Read More
19 Jun

Aandeelhoudersgeschil en de geschillenregeling.

Waarom een geschillenregeling?

In de praktijk komt het helaas regelmatig voor dat aandeelhouders in een conflictsituatie belanden. Dat is vanzelfsprekend onwenselijk; de besluitvorming, de bedrijfsvoering en de samenwerking komen onder druk te staan of kunnen zelfs onmogelijk worden.

Read More
05 Jun

Oprichting van een bedrijf: afspraken in de statuten én de aandeelhoudersovereenkomst.

Een besloten vennootschap (BV) is een van de mogelijke samenwerkingsverbanden tussen personen en of rechtspersonen. Een BV wordt opgericht met een akte van oprichting, die de statuten van de vennootschap bevatten. In de wet staat beschreven wat in de statuten moet worden vermeld.

Read More

Over Spectrum Advocaten

Eerlijke en transparante advocaten met een praktische kijk op zaken.

Nieuwsbrief

Met aanmelding voor de nieuwsbrief geef ik Spectrum Advocaten toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens overeenkomstig het door Spectrum Advocaten opgestelde privacy statement

CONTACTGEGEVENS

  • Van Eedenstraat 7
    2012 EL Haarlem
  • Postbus 5554
    2000 GN  Haarlem
  • Telefoon: 023 51 73 377
  • Fax: 023 51 73 388
  • info@spectrumadvocaten.nl