Algemene voorwaarden voldoen vaak niet aan de wettelijke eisen. Terwijl deze voorwaarden er juist zijn om jou als ondernemer in te dekken tegen risico’s. We zetten de vijf belangrijkste valkuilen bij het gebruik van algemene voorwaarden voor je op een rij.

Algemene voorwaarden zorgen ervoor dat je jezelf als ondernemer indekt tegen risico’s. Dus ja, ze zijn essentieel bij het sluiten van een overeenkomst. Zorg er dus voor dat je algemene voorwaarden voldoen aan de wettelijke richtlijnen. En stap niet in een van de vijf valkuilen die we hier toelichten.

Tip: Download gratis whitepaper
Algemene voorwaarden, de 5 valkuilen en tips om ze te voorkomen 
(15 pag,, PDF)

Valkuil 1: Algemene voorwaarden gelden niet

Algemene voorwaarden zijn niet automatisch geldig. Vaak worden algemene voorwaarden niet op een overeenkomst ‘van toepassing verklaard’. Of is de klant niet op tijd op de hoogte gebracht van de algemene voorwaarden. Als ondernemer kun je daar dan niet naar verwijzen.

Valkuil 2: Algemene voorwaarden zijn onvolledig 

Een ondernemer vergeet in de algemene voorwaarden gevolgschade uit te sluiten. Of om het schadebegrip duidelijk te omschrijven. Wanneer de algemene voorwaarden onvolledig zijn, kunnen de gevolgen desastreus zijn en zelfs leiden tot een faillissement. 

Valkuil 3: Algemene voorwaarden zijn onredelijk bezwarend of in strijd met de wet

Niet alle voorwaarden mogen worden overeengekomen. Er gelden strenge regels wanneer je als ondernemer een overeenkomst sluit met een consument. Sommige algemene voorwaarden zijn onredelijk bezwarend of zelfs in strijd met de wet. 

Valkuil 4: Algemene voorwaarden zijn niet specifiek

Er wordt vaak – uit kostenoverwegingen of gemakzucht - geknipt en geplakt uit allerlei bestaande algemene voorwaarden. Nog los van het feit dat in sommige gevallen dit niet is toegestaan, ontstaat zo vaak een onsamenhangend en juridisch niet kloppend document.

Valkuil 5: Algemene voorwaarden zijn niet actueel.

De algemene voorwaarden worden niet aangepast, wanneer de wet verandert. Of wanneer de service van een ondernemer verandert, de dienst of het product. Met een geschil kan een ondernemer niet terugvallen op de verouderde algemene voorwaarden en loopt zo een groot (financieel) risico.

Benieuwd hoe je niet in deze valkuilen stapt? Loop als ondernemer geen onnodige risico’s. Download nu onze gratis whitepaper waarin we de vijf belangrijkste valkuilen bij het gebruik van algemene voorwaarden toelichten. Plus tips hoe beter kan!

Contractenrecht & aansprakelijkheid