In een recent arrest heeft het Hof van Justitie van de EU geoordeeld dat de complete winkelinrichting van Apple als merk in Europa geregistreerd kan worden. Een opmerkelijke uitspraak, die voor veel ondernemers de mogelijkheden verruimt om bepaalde aspecten van hun producten en diensten via het merkenrecht te beschermen.

Elke naam of elk logo moet voldoende onderscheidend vermogen hebben. Niet elk teken is geschikt om als merk te worden geregistreerd voor de waren of diensten waarvoor zij wordt gebruikt.

Naast namen en logo’s kunnen ook andere tekens als merk geregistreerd worden, zoals vormen, verpakkingen, kleuren en klanken. Dit worden ook wel de niet-traditionele merken genoemd. Voor deze specifieke aspecten van producten en diensten gelden strenge eisen voordat zij als merk kunnen worden geregistreerd. Voor de vorm van een verpakking geldt bijvoorbeeld dat deze significant moet afwijken van de gebruikelijke vormen in de markt. Verder mag deze vorm van verpakking niet technisch bepaald zijn. De fles van wc-eend is een belangrijk voorbeeld.

Het Hof van Justitie heeft nu geoordeeld dat de winkelinrichting van het bekende merk Apple is aan te merken als een “verpakking” van een verkoopdienst. Een afbeelding van de winkelinrichting met de grijze pui en de grote winkelruimte met houten uitstaltafels en daarop computerapparatuur kan als merk worden geregistreerd voor de dienst “verkoop van computerapparatuur”.

De winkelinrichting kan middels een gewone tekening zonder concrete opgave van maten of verhoudingen worden geregistreerd. Het gaat hierbij om het totaalbeeld en niet om de specifieke afmetingen. Voorwaarde is wel dat de winkelinrichting significant afwijkt van de winkelinrichting van concurrenten die soortgelijke waren en diensten leveren.

Hebt u vragen over deze uitspraak en de mogelijkheden om uw waren en diensten tegen nabootsing te beschermen, neem dan contact op met menno@spectrumadvocaten.nl.

Intellectueel eigendomsrecht