Bij een gebrek in de prestatie van een ander dient u op grond van de wet onverwijld te klagen. Dit moet dus tijdig gebeuren. Veel aansprakelijkheidsclaims stranden door het niet tijdig klagen, maar vergeet niet ook tijdig de nodige vervolgstappen te zetten!

“Ga voortvarend te werk bij de constatering van een gebrek.”

Een voorbeeld:

Een cliënt van mij, die onder andere zelf gereviseerde scheepsmotoren levert, werd geconfronteerd met een klacht over de uitvoering van deze werkzaamheden. De klant van mijn cliënt was niet tevreden en heeft daarover in 2011 geklaagd. Daarna is er lange tijd niets vernomen van de klant, totdat mijn cliënt in juli 2015 een brief ontving waarin hij aansprakelijk werd gesteld voor schade vanwege de klachten in 2011. Die klachten zouden door de jaren heen erger zijn geworden. Het resultaat was een gerechtelijke procedure, waarin de klant schadevergoeding eiste van mijn cliënt. Mijn cliënt heeft daarop aangegeven de gebreken niet te erkennen en zich er daarnaast op te beroepen dat de vordering van de klant was verjaard.

“Een inhoudelijke beoordeling vond niet plaats omdat de vordering verjaard was.”

Dit standpunt werd gevolgd door de rechter. Een inhoudelijke beoordeling vond niet plaats omdat de rechter heeft overwogen dat de verjaringstermijn van een vordering, waarbij de afgeleverde zaak niet beantwoordt aan de overeenkomst, of dat er sprake is van gebreken, twee jaar is.  

De rechter heeft geoordeeld dat de verjaringstermijn is gaan lopen in 2011 nadat de  klant zijn klachten kenbaar had gemaakt. Omdat de klant binnen de verjaringstermijn van twee jaar verder geen actie had ondernomen is de vordering verjaard waardoor in 2015 geen claim meer kon worden ingesteld. Dat de klachten door de jaren heen zijn verergerd, verandert daar niets aan.

De brief van de klant van juli 2015 was dus te laat. De vordering van de klant was volgens de rechter verjaard en is dan ook bij vonnis afgewezen.

Conclusie:

U doet er goed aan voortvarend te werk te gaan bij de constatering van een gebrek in de prestatie van een ander:

  • klaag op tijd;
  • geef de ander zo nodig de gelegenheid het gebrek te herstellen en;
  • zet tijdig vervolgstappen als dat nodig is!

Hebt u een vraag over dit blog, wordt u geconfronteerd met een klant die klaagt over een gebrekkige prestatie en wilt u daarover geadviseerd worden, neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 0235173377, via de contactbutton op deze pagina, of u kunt een e-mail sturen naar wouter@spectrumadvocaten.nl. Wij zijn u graag van dienst!

Contractenrecht & aansprakelijkheid