Let op voor forum- en rechtskeuze in algemene voorwaarden van uw (buitenlandse) contractspartij. Een contractuele plicht om te procederen in het buitenland is een dure aangelegenheid en kan voor rechtsonzekerheid zorgen.

Bij ruzie over internationale contracten is altijd de vraag aan de orde welk recht de overeenkomst en dus de ruzie bepaalt. En daarnaast naar welke rechter u moet stappen om het geschil te beslechten: een rechter in het land waar uw contractspartij is gevestigd of de Nederlandse rechter.

Deze vragen kunnen ook worden beantwoord in de overeenkomst zelf. Internationale contractanten kunnen over het algemeen kiezen welke rechter bevoegd is kennis te nemen van geschillen en welk recht het geschil beheerst. Dit heet ook wel een forum- en een rechtskeuze. Dit komt dan terug in het contract.

De betrokken partijen kunnen er over hebben onderhandeld en die keuze uitdrukkelijk in de overeenkomst zetten. Het komt ook veel voor dat deze keuze wordt gemaakt via de algemene voorwaarden die partijen gebruiken.

Het is dus zaak om goed stil te staan bij de algemene voorwaarden die uw contractspartij graag van toepassing ziet op de rechtsverhouding. Hierover wordt over het algemeen niet uitgebreid onderhandeld. Maar door er niet goed bij stil te staan en misschien wel door stilzwijgend de algemene voorwaarden van de ander te accepteren, kan het zomaar zo zijn dat u in het buitenland moet procederen. Dat brengt extra kosten mee. Daarnaast kan het tot rechtsonzekerheid leiden, omdat het geschil naar een ander recht wordt beoordeeld dan dat u gewend bent.

Aan te raden is het om in de eigen algemene voorwaarden op te nemen dat Nederlands recht de overeenkomst beheerst en dat de Nederlandse rechter bevoegd is van geschillen kennis te nemen. Kies in dat geval dan voor de rechtbank op grond van de vestigingsplaats van uw bedrijf. Dit kan u overigens ook tot voordeel zijn indien u moet procederen tegen een Nederlandse partij.

Denk dan tot slot ook goed na over het juiste gebruik van algemene voorwaarden, waardoor u in het voorkomende geval ook daadwerkelijk een beroep kunt doen op uw eigen algemene voorwaarden met de daarin door u opgenomen rechts- en forumkeuze.

Mocht u naar aanleiding van dit blog nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Contractenrecht & aansprakelijkheid