Een zzp’er en een werknemer. Op het eerste gezicht lijken dit twee verschillende rollen te zijn als het gaat om de uitvoering van werkzaamheden. Toch kan het voorkomen dat je als zzp’er wordt aangemerkt als werknemer. Hoe zit dat?

Als zzp’er sluit je een overeenkomst van opdracht met jouw opdrachtgever. Je wil immers als zelfstandige jouw werkzaamheden verrichten en niet als werknemer in loondienst. Want als je dat laatste had gewild, dan had je wel een arbeidsovereenkomst met een werkgever gesloten. Maar die bedoeling heb jij niet en jouw opdrachtgever gelukkig ook niet. En dus sluiten jullie samen een overeenkomst van opdracht, kun jij als zelfstandige jouw werkzaamheden uitvoeren en wordt jouw opdrachtgever niet aangemerkt werkgever. Zo simpel is het. Of toch niet?

De Hoge Raad heeft hier op 6 november 2020 een uitspraak over gedaan. Volgens de Hoge Raad is het niet van belang wat partijen in hun overeenkomst hebben afgesproken over de werkzaamheden die worden uitgevoerd of wat zij hebben bedoeld overeen te komen. Wat de bedoeling van partijen was, is volgens de Hoge Raad namelijk niet van belang voor de vraag of een overeenkomst tussen twee partijen moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Waar gaat het volgens de Hoge Raad dan wel om?

Het gaat om de rechten en verplichtingen tussen beide partijen en of die voldoen aan de wettelijke omschrijving van een arbeidsovereenkomst. Als dat het geval is, is er sprake van een arbeidsovereenkomst. Of partijen ook daadwerkelijk de bedoeling hadden om een arbeidsovereenkomst te sluiten, is daarbij dus niet van belang.

Het gevolg van deze uitspraak van de Hoge Raad is dat er tussen zzp’ers en hun opdrachtgevers een arbeidsovereenkomst kan bestaan, zonder dat zij die bedoeling hebben gehad. In die gevallen wordt de zzp’er ineens aangemerkt als werknemer en de opdrachtgever als werkgever, met alle gevolgen van dien. Denk bijvoorbeeld aan de sociale werkgeverslasten die je als werkgever moet afdragen, de ontslagbescherming die de werknemer geniet en het loon dat je als werkgever moet doorbetalen als jouw werknemer ziek is.

Als je als zzp’er en opdrachtgever wil dat jullie overeenkomst niet wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst, is het dus van groot belang om de rechten en verplichtingen zodanig in te richten dat deze niet voldoen aan de wettelijke omschrijving van een arbeidsovereenkomst. Gebeurt dat namelijk niet op de juiste wijze dan kan het zomaar zijn dat jullie onbedoeld worden aangemerkt als werkgever en werknemer en dat wil je natuurlijk voorkomen!

Hebt u hulp nodig bij het opstellen van de overeenkomst van opdracht en de uitvoering daarvan in de praktijk of wilt u worden geadviseerd over uw huidige uitvoering van de overeenkomst van opdracht? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 023-5173377 of info@spectrumadvocaten.nl. We helpen u graag!

Arbeidsrecht