Geschillenregeling en enquêterecht

Binnen vennootschappen kunnen diverse problemen ontstaan. Bijvoorbeeld omdat de aandeelhouders het oneens zijn met elkaar. Of omdat er twijfels zijn over de juistheid van het beleid van de vennootschap. Om dit soort structurele problemen definitief op te lossen, zijn er de geschillenregeling en het enquêterecht.

Een goede geschillenregeling kan problemen tussen aandeelhouders oplossen, bijvoorbeeld doordat het een gedwongen overdracht of overname van de aandelen mogelijk maakt. Naast de wettelijke geschillenregeling kunt u er ook voor kiezen om een eigen geschillenregeling op te nemen in de statuten of aandeelhoudersovereenkomst.

Bij twijfels over de juistheid van het vennootschapsbeleid kan men een beroep doen op het enquêterecht. Het enquêterecht richt zich primair op gedragingen van het bestuur en de raad van commissarissen.

Spectrum Advocaten kan u adviseren over de inhoud en toepassing van beide regelingen, u helpen om een keuze te maken en indien nodig een procedure voeren.

Overige rechtsgebieden

Over Spectrum Advocaten

Eerlijke en transparante advocaten met een praktische kijk op zaken.

Nieuwsbrief

Met aanmelding voor de nieuwsbrief geef ik Spectrum Advocaten toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens overeenkomstig het door Spectrum Advocaten opgestelde privacy statement

CONTACTGEGEVENS

  • Van Eedenstraat 7
    2012 EL Haarlem
  • Postbus 5554
    2000 GN  Haarlem
  • Telefoon: 023 51 73 377
  • Fax: 023 51 73 388
  • info@spectrumadvocaten.nl