Koop en Verkoop

Wanneer u onroerend goed, zoals een bedrijfspand, woning of een combinatie van beide, wilt kopen of verkopen, kunt u daarvoor verschillende redenen hebben. Graag gaan we met u in gesprek over het waarom van uw aankoop.

Uw reden bepaalt namelijk de inhoud van de (ver)koopovereenkomst en ons advies over de transactie. Daarnaast is ook de locatie en de leeftijd van het pand van belang. Bestaat er een verhoogd risico op bodemverontreiniging en bijbehorende saneringskosten? Kan er sprake zijn van een ondeugdelijke fundering? Welke ontbindende of opschortende voorwaarden dienen in de overeenkomst te worden opgenomen? Ook moet vaak worden nagegaan of en op welke wijze de koop kan worden gefinancierd. Misschien moet een financieringsvoorbehoud worden bedongen? Is sprake van projectontwikkeling, dan zal wellicht een gecombineerde koop- /aannemingsovereenkomst moeten worden opgesteld. Al deze zaken nemen wij mee in ons advies aan u. Ook geven wij informatie over uw rechtspositie en verplichtingen als (ver)koper, zoals de onderzoeks- en mededelingsplicht.

Bij Spectrum Advocaten stellen wij uw overeenkomsten op, beoordelen deze en adviseren u bij de aan- en verkoop van onroerende zaken. Met een juridisch deugdelijke overeenkomst kunnen geschillen en procedures vaak worden voorkomen. Toch wordt er nog regelmatig over de koop en verkoop van onroerende zaken geprocedeerd. Vaak rondom een eventueel gebrek aan de onroerende zaak. Heeft u toch een geschil over bijvoorbeeld gebreken, aansprakelijkheid of schade? Dan staan wij u uiteraard graag bij.

Overige rechtsgebieden

Over Spectrum Advocaten

Eerlijke en transparante advocaten met een praktische kijk op zaken.

Nieuwsbrief

Met aanmelding voor de nieuwsbrief geef ik Spectrum Advocaten toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens overeenkomstig het door Spectrum Advocaten opgestelde privacy statement

CONTACTGEGEVENS

  • Van Eedenstraat 7
    2012 EL Haarlem
  • Postbus 5554
    2000 GN  Haarlem
  • Telefoon: 023 51 73 377
  • Fax: 023 51 73 388
  • info@spectrumadvocaten.nl