Overeenkomsten en statuten

Binnen een vennootschap en onderneming gelden vaak verschillende vennootschapsrechtelijke overeenkomsten en reglementen. Denk aan statuten en aandeelhouders-, management- en samenwerkingsovereenkomsten. Hierin staan bijvoorbeeld afspraken over de benoeming en het ontslag van bestuurders, stemverhoudingen, winstverdeling, de overdracht van aandelen, geheimhouding, non-concurrentie en geschillen.

Helder vastgestelde en vastgelegde afspraken voorkomen onduidelijkheden en geschillen. Wij beoordelen uw ondernemingsrechtelijke contracten en reglementen, stellen deze op basis van uw en onze ervaring en deskundigheid op en adviseren u over het vastleggen van afspraken. Vanzelfsprekend staat Spectrum Advocaten u ook bij indien er een geschil ontstaan over de uitvoering van een overeenkomst of reglement.

Overige rechtsgebieden

Over Spectrum Advocaten

Eerlijke en transparante advocaten met een praktische kijk op zaken.

Nieuwsbrief

Met aanmelding voor de nieuwsbrief geef ik Spectrum Advocaten toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens overeenkomstig het door Spectrum Advocaten opgestelde privacy statement

CONTACTGEGEVENS

  • Van Eedenstraat 7
    2012 EL Haarlem
  • Postbus 5554
    2000 GN  Haarlem
  • Telefoon: 023 51 73 377
  • Fax: 023 51 73 388
  • info@spectrumadvocaten.nl