Arbeidsrecht

Arbeidsconflicten; ze zijn vaak ingrijpend en altijd ongewenst. Heeft u een arbeidsrechtelijk vraagstuk of probleem? Als gespecialiseerd arbeidsrechtadvocaat helpen wij u graag met heldere antwoorden en vlotte oplossingen.

Als een conflict voorkomen kan worden, is dat voor alle betrokkenen prettig. Wanneer u ons vroegtijdig betrekt, stelt u ons in staat actief mee te denken over oplossingen. Is een conflict onvermijdelijk? Dan voeren wij natuurlijk alle benodigde procedures voor u.

Onze Diensten in Arbeidsrecht:

Arbeidsovereenkomsten, (bedrijfs)reglementen en CAO:

Wij bieden deskundig advies bij het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en bedrijfsreglementen. Wetgeving verandert continu en het is belangrijk dat de arbeidsovereenkomsten en reglementen up-to-date blijven. Wij adviseren zowel werkgevers als werknemers over collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) en individuele arbeidsvoorwaarden. Ons doel is om ervoor te zorgen dat alle partijen zich bewust zijn van hun rechten en plichten.

Of u nu werkgever bent die heldere voorwaarden wil vastleggen, of werknemer die zekerheid zoekt, wij zorgen ervoor dat uw belangen juridisch worden beschermd. Wij beschikken over model overeenkomsten en reglementen die wij op maat maken voor uw situatie; hierdoor kunnen wij snel leveren en vaak kan dat op basis van een vaste prijs.

Ontslagrecht en reorganisatie:

In geval van ontslag, ongeacht of het nu gaat om individueel ontslag, collectief ontslag, een reorganisatie, of ontslag op staande voet, staan wij u bij. Wij streven naar eerlijke oplossingen en zoeken naar de beste strategie om uw belangen te behartigen. Dat geldt zowel voor de werkgever, als de werknemer. We proberen er, in het belang van beide partijen, zonder rechter uit te komen. Helaas is in sommige gevallen de gang naar de rechter onvermijdelijk.

Goede begeleiding van zowel de werkgever als de werknemer is in dit soort situaties van groot belang. Zeker ook omdat het ontslagrecht continu in beweging is. Met het juiste advies kunnen de betrokkenen het ontslagtraject juridisch goed laten verlopen en weloverwogen keuzes maken.

Vaststellingsovereenkomst (VSO):

Een vaststellingsovereenkomst, ook wel bekend als een beëindigingsovereenkomst, is een juridisch document dat werkgevers en werknemers de mogelijkheid biedt om op een gestructureerde manier een arbeidsrelatie te beëindigen. Een VSO vereist zorgvuldige overweging en begrip van de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer.

Het is belangrijk om een gedegen VSO overeen te komen die voldoet aan de specifieke situatie, de rechten en plichten en verdere juridische implicaties voorkomt. Het opstellen en onderhandelen van de voorwaarden van een vaststellingsovereenkomst is een cruciale fase. 

Onze advocaten zijn bedreven in het bereiken van evenwichtige overeenkomsten die rekening houden met zowel de belangen van de werkgever als de werknemer. We streven naar voorwaarden die juridisch waterdicht zijn en tegelijkertijd redelijk en eerlijk.

Wij stellen vaststellingsovereenkomst op voor werkgevers en werknemers. Uw eigen belang staat voor ons voorop. Doordat wij zowel de kant van de werkgever als de werknemer begrijpen, kunnen wij beide partijen op een juiste manier van advies voorzien en opkomen voor de belangen van die partij. Daarbij geldt dat het in veel gevallen voor een werknemer kosteloos kan zijn om door ons te worden bijgestaan.


Arbeidsconflicten en Mediation:

Bij geschillen tussen werkgever en werknemer streven wij naar effectieve oplossingen. Onze advocaten zijn bedreven in mediation en onderhandeling om tot redelijke en rechtvaardige uitkomsten te komen zonder onnodige juridische procedures.

Wij proberen voor snelle duidelijkheid te zorgen en houden daarbij rekening met de kosten, maar uw belang staat altijd voorop.

Arbeidsongeschiktheid, ziekte en re-integratie:

In geval van arbeidsongeschiktheid of ziekte, begeleiden wij werkgevers en werknemers bij de juridische aspecten, inclusief re-integratie en geschillen rondom arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (waaronder de UWV procedure). Denk hierbij aan het opstellen en implementeren van re-integratieplannen, beoordelen van adviezen/rapporten van de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige, het aanvragen van een (WIA) uitkering en alle vragen die met arbeidsongeschiktheid en re-integratie te maken hebben.

Advies ondernemingsraad (OR)

Op de schouders van de ondernemingsraad rust een zware taak. Wij staan voor de leden ervan klaar met juridische ondersteuning. Allereerst kunnen wij inzicht geven in welke bevoegdheid de ondernemingsraad wanneer heeft: overleg, advies of instemming. Ook adviseren wij de ondernemingsraad wanneer een besluit aan haar wordt voorgelegd en beoordelen wij bijvoorbeeld sociale plannen of voorgenomen wijzigingen van arbeidsvoorwaarden.

Uiteraard adviseren wij ook de ondernemers zelf. Bijvoorbeeld over wanneer de wet een ondernemingsraad voorschrijft en over wanneer de ondernemingsraad betrokken moet worden. De kosten die noodzakelijk zijn om de ondernemingsraad en de bijbehorende commissies goed te laten functioneren, komen ten laste van de ondernemer.

En als er nog geen ondernemingsraad is ingesteld maar die wens (of wettelijke verplichting) is er wel, dan helpen wij graag bij dit proces. Wij hebben veel ervaring bij het begeleiden van dit proces, zodat dit zo efficiënt en probleemloos mogelijk verloopt.
Wij begrijpen dat elke situatie uniek is. Daarom bieden wij maatwerkadvies, afgestemd op uw specifieke behoeften. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Heeft u een vraag over intellectueel arbeidsrecht?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. 

"Wij werpen een scherpe juridische blik op uw arbeidsovereenkomsten en personeelsvoorwaarden. Is alles nog actueel?"

Wij zijn er als advocaten voor u als ondernemer,
ook vóórdat u ons nodig heeft!