Vastgoedrecht

Vastgoedrecht is erg omvangrijk en omvat al het recht dat te maken heeft met onroerend goed. Zowel bedrijven als personen komen in aanraking met dit recht. Bijvoorbeeld wanneer u onroerend goed (ver)koopt, (ver)huurt, (ver)bouwt of ontwikkelt. Onze vastgoedrechtdiensten zijn daarom uiteenlopend.

Onze diensten op het gebied van vastgoedrecht zijn onder andere:

 • We adviseren u bij de (ver)huur van bedrijfs- of woonruimte.
 • We zorgen voor het opstellen en beoordelen van onder andere koop- en huurovereenkomsten, overeenkomsten van aanneming van werk en overeenkomsten van opdracht.
 • We adviseren en begeleiden u bij het aangaan van samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld rondom de realisatie van projecten of bouwwerken.
  Ontstaan er bij de uitvoering van een overeenkomst met betrekking tot onroerend goed geschillen? Bijvoorbeeld over aansprakelijkheid of schadevergoedingen? Wij lossen ze voor u op.
 • Wij adviseren en procederen wanneer ontruiming van onroerend goed noodzakelijk is.Is er sprake van erfpacht, splitsing, opstal, mede-eigendom of appartementsrechten? Wij staan u met raad en daad bij.
 • Heeft u een geschil met de vereniging van eigenaars (VvE) of heeft u als VvE vragen over de wijze waarop kwesties moeten worden afgewikkeld? Wij helpen u.
 • We geven u advies over het bestuursrechtelijk deel van het bouwrecht, bijvoorbeeld bij de aanvraag van omgevingsvergunningen, maar helpen u ook wanneer u bezwaar wilt maken tegen bouwplannen.
 • Heeft u vragen over eigendomsverhoudingen, (beperkte) rechten, beslag of hypotheek, erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of kettingbedingen? We helpen u graag met verhelderende antwoorden.
 • We gaan voor u de mogelijkheden na van beslaglegging op onroerende zaken of executie in geval van zekerheidsrechten zoals beslag en hypotheek.
 • Is door verjaring misschien een eigendomsrecht of erfdienstbaarheid ontstaan? U kunt rekenen op ons deskundige advies.

Heeft u een vraag over vastgoedrecht?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. 

"Spectrum Advocaten adviseert u over haalbaarheid van bouwplannen, adviseert u, maakt bezwaar tegen vergunningen, verweert zich tegen bezwaren en staat u bij wanneer zich een geschil voordoet met een (onder)aannemer, opdrachtgever of leverancier."

Eerlijk en transparant met een praktische kijk op zaken.