Contractenrecht

Waar partijen samenwerken, is het van belang dat zij weten waar zij aan toe zijn en wat zij van elkaar mogen verwachten. Een contract moet daarom begrijpelijk zijn en bij voorkeur niet te lijvig. Als gespecialiseerde advocaat contractenrecht ondersteunen wij u graag.

Bij het opstellen van zakelijke contracten wegen wij juridische en commerciële belangen goed af. Een contract en de bijbehorende algemene voorwaarden zijn altijd maatwerk.

U wilt aansprakelijkheidsrisico’s voorkomen, afwenden en beheersen? Dan is tijdig en deskundig juridisch advies van groot belang. Op basis van onze ervaring adviseren wij u over de mogelijke risico’s en de manier waarop u deze kunt afdekken. Wij houden daarbij ook rekening met de rol die verzekeringsmaatschappijen spelen bij de afhandeling van schades. En zijn dan ook alert op onder andere de dekkingsomvang op uw polis en de verplichtingen van verzekernemer en verzekeraar.

Onze diensten op het gebied van contractenrecht zijn onder andere:

  • Wij zorgen voor het opstellen en beoordelen van contracten op allerlei rechtsgebieden, bijvoorbeeld rondom arbeids-, ondernemings-, intellectueel eigendoms-, vervoers-, consumenten- en bouwrecht.
  • Wij zorgen voor het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden en adviseren u over het juiste gebruik ervan.
  • Bent u aansprakelijk gesteld of wilt u een andere partij aansprakelijk stellen? Dan stellen wij voor u een haalbaarheidsanalyse op zodat u de mogelijke voortzetting van de zaak kunt bepalen.Bent u niet tevreden over de prestatie van de ander? Wij stellen voor u de klachtbrief en ingebrekestelling op, adviseren u over de voortzetting of pakken de kwestie rechtstreeks op met uw contractpartij.
  • Wij nemen u uw incasso’s, waaronder beslaglegging en executiemaatregelen, uit handen.
  • Heeft u vraagstukken over aansprakelijkheid, schadevergoedingen en verzekeringskwesties? Wij adviseren u en bemiddelen, onderhandelen en procederen namens u.

Heeft u een vraag over contractenrecht?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. 

"Bij het opstellen van zakelijke contracten zullen juridische en commerciële belangen moeten worden afgewogen. Wij denken op basis van onze ervaring met u mee over de risico´s en adviseren u daarover. Een contract is altijd maatwerk."

Wij zijn er als advocaten voor u als ondernemer,
ook vóórdat u ons nodig heeft!