Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de complexe verhouding tussen burgers/ondernemers en de overheid. Onze toegewijde juristen zijn gespecialiseerd in diverse facetten van het bestuursrecht, waaronder bestemmingsplanprocedures, vergunningen, handhaving en andere relevante terreinen. Ook de nieuwe Omgevingswet behoort tot de expertise van ons kantoor.

Binnen het bestuursrecht adviseren en procederen onze advocaten onder meer over het aanvragen, intrekking of weigering van vergunningen, handhaving, dwangsom of bestuurlijke boetes opgelegd door de overheid en andere sancties, sluiting van een bedrijf, bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening.

Wij hebben ook veel ervaring over het adviseren en begeleiden bij vastgoedprojecten, zoals bij de (her) ontwikkeling van vastgoed, monumentenvergunning en woningbouwlocaties.

Onze specialisten op het gebied van bestuursrecht zijn ervaren in verschillende domeinen, waaronder:

Omgevingsrecht:

Wij navigeren door de regelgeving met betrekking tot ruimtelijke ordening, openbare orde, duurzame energie en subsidieregelingen. Onze experts bieden strategisch advies en begeleiding bij vergunningsaanvragen en -procedures.

Handhaving en Toezicht:

Wij adviseren en vertegenwoordigen cliënten in handhavingsvraagstukken, waarbij wij streven naar een evenwichtige oplossing tussen naleving en efficiënte bedrijfsvoering.

Gebieds- en projectontwikkeling:

Binnen het bestuursrecht omvat gebieds- en projectontwikkeling een cruciale dimensie. Het betreft het proces waarin plannen voor de ontwikkeling van specifieke gebieden tot stand komen en vervolgens worden uitgevoerd. Wij begrijpen dat dit een complex traject is, waarin diverse juridische aspecten een rol spelen.

Belangrijk is daarbij onder meer het contact met de overheid. Wij spreken deze taal en weten waar de knelpunten zitten en hoe deze naar uw belang opgelost kunnen worden. En vanwege onze ervaring in de diverse gebieden en aspecten van het Vastgoedrecht, weten wij waar uw belangen in zitten en kunnen deze optimaal en efficiënt beschermen.

Subsidies:

Wij begeleiden u bij het verkrijgen en optimaliseren van subsidies, waarbij wij ervoor zorgen dat u voldoet aan de geldende regelgeving. Ook bij discussie omtrent de subsidieverlening en vaststelling staan wij u graag bij.

Of u nu een gemeente, projectontwikkelaar, onderwijsinstelling, of bedrijf bent, wij staan paraat om u te adviseren en te vertegenwoordigen. Van bestemmingsplannen (nieuwe omgevingsplannen) en omgevingsvergunningen tot procedures bij de bestuursrechter, wij bieden juridische oplossingen op maat voor uw specifieke behoeften. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking, deskundig advies en effectieve juridische begeleiding.

Heeft u een vraag over bestuursrecht?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. 

'Professionele ervaring is belangrijk bij het procederen tegen de overheid, juridische expertise om dergelijke procedures tot een goed einde te brengen is een must.'

Wij zijn er als advocaten voor u als ondernemer,
ook vóórdat u ons nodig heeft!