Collegiaal in- en uitlenen van personeel in coronatijd? Dat kan, maar let op!

Auteur : Wouter Duineveld

Datum : 10-12-2021

“We moeten het samen doen!”, een kreet die in deze coronatijd steeds vaker wordt gebruikt. Onder dit motto zijn tal van initiatieven ontstaan om samen de problemen met elkaar op te lossen. Mensen en bedrijven worden daarin creatiever en flexibeler.

Een van de ontwikkelingen die zich de afgelopen tijd heeft voorgedaan, is het collegiaal in- en uitlenen van personeelsleden. Waar het in de ene branche niet goed gaat en er voor het personeel geen of minder werk is, gaat het in andere branches juist (nog) beter en dreigt er een tekort aan personeel. Hoe mooi is het dan dat branches elkaar kunnen helpen, door het collegiaal in- en uitlenen van personeel, zodat er een win-winsituatie kan ontstaan? Er zijn dan wel een aantal aandachtspunten, die hieronder kort worden besproken.

Registratieplicht Kamer van Koophandel (KvK) bij het collegiaal in- en uitlenen van personeel; het ‘WAADI-vinkje’

Indien er bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld, zoals door een uitzendbureau, dan geldt een specifieke registratieplicht bij de KvK. Maar ook bedrijven die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten tegen een vergoeding ter beschikking stellen, dienen dit te registeren bij de KvK. Deze registratie staat ook wel bekend als het ‘WAADI-vinkje’.

Deze registratieplicht geldt dus voor de uitlenende partij, die een vergoeding van de inlener ontvangt, maar ook de inlener doet er verstandig aan om te controleren of de uitlener geregistreerd staat. Wanneer dat namelijk niet het geval is riskeren de uit- én inlener boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Wanneer is er geen registratieplicht bij collegiaal in- en uitlenen van personeel?

Wanneer de in- of uitleen op collegiale basis wordt gedaan, waarbij de arbeidskrachten bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk ter  beschikking worden gesteld, geldt deze registratieplicht niet. Wanneer alleen de loonkosten en een minimale opslag voor de onkosten worden vergoed door de inlener, dan hoeft de uitlener zich dus niet te registreren.

Registratie is overigens eenvoudig en gratis te doen via een vragenformulier bij de KvK en heeft verder geen nadelige gevolgen. Dus bij twijfel is het advies altijd registreren.

“Bij twijfel over de registratieplicht bij collegiaal in- en uitlenen van personeel in coronatijd is het advies altijd te registreren bij de KvK”

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (de NOW-regeling) en het collegiaal in- en uitlenen van personeel in coronatijd.

Aandacht is ook vereist indien de uitlener gebruik maakt van de NOW-regeling. Hierbij ontvangt de werkgever, die een omzetdaling van ten minste 20% heeft (30% bij tranche 4 en 5), een compensatie voor de loonkosten. Lees hierover meer in een ander blog.

Wanneer er slechts sprake is van het bieden van een ‘collegiale helpende hand’, waarbij er geen vergoeding voor de uitleen wordt ontvangen, dan is dit onder de NOW-regeling mogelijk. Als de uitlener wel een vergoeding voor de uitlening ontvangt, dan kan dit gevolgen hebben voor het recht op en de hoogte van de NOW-subsidie. Er wordt in dat geval omzet gegenereerd. Dit kan zelfs betekenen dat hierdoor de daling van de omzet onder de 20% komt, waardoor het recht op de NOW-subsidie in het geheel vervalt.

“Als de uitlener wel een vergoeding voor de uitlening ontvangt, dan kan dit gevolgen hebben voor het recht op en de hoogte van de NOW-subsidie”

Leg afspraken over collegiaal in- en uitlenen van personeel goed vast!

Daarnaast zijn er nog verschillende aandachtspunten om rekening mee te houden bij het in- en uitlenen van arbeidskrachten. Denk hierbij aan afspraken over:

  • het inwerken;
  • bedrijfskleding;
  • verlof, werktijden en betaling;
  • en/of aansprakelijkheid, beëindiging en eventueel het overnemen van de arbeidskracht.

Ook gelden er voor specifieke beroepen, zoals voor chauffeurs, nadere regels.

Het is dus verstandig om afspraken goed vast te leggen ter voorkoming van problemen en discussies achteraf.

Heeft u hier vragen over of wenst u nader geïnformeerd te worden? Neemt u dan contact met ons op, wij helpen u graag! U kunt contact opnemen via telefoonnummer 023 - 517 33 77 of via duineveld@spectrumadvocaten.nl.

Collegiaal in- en uitlenen van personeel in coronatijd? Dat kan, maar let op!

Eerlijk en transparant met een praktische kijk op zaken.