Drugs in een verhuurd pand? Ook de verhuurder is aansprakelijk!

Auteur : Wouter Duineveld

Datum : 10-08-2022

Wanneer een pand wordt verhuurd, dan is dat een mooie inkomstenbron. Idealiter wordt er met de huurder een langdurige relatie aangegaan die geen problemen kent. Vaak gaat dit goed, helaas niet altijd. Indien de huurder het bedrijfspand of woning gebruikt als verkoop- of productielocatie van drugs, zoals een hennepkwekerij of laboratorium, dan stapelen de problemen zich op. Niet alleen is de inkomstenbron dan weg, maar staan ook de politie en de gemeente op de stoep. Er wordt een strafrechtelijk onderzoek gedaan en het pand wordt direct door de gemeente gesloten. Het strafrechtelijk en bestuursrechtelijk traject lopen naast elkaar.

Niet alleen de landelijke politiek treedt hard op tegen drugsproblematiek, ook 12 gemeenten in Noord-Holland hebben hiertegen gezamenlijk, lokaal beleid opgesteld. Bij het aantreffen van drugs in een woning of bedrijfspand wordt dat pand per direct voor enkele maanden gesloten.

Drugs gevonden, pand sluiten

Dit betekent voor de verhuurder dat bij een drugsvondst in zijn pand, het pand via bestuursrechtelijke weg per direct wordt gesloten en niet meer verhuurd kan worden. De burgemeester is hiertoe bevoegd in het kader van de openbare orde en veiligheid. Daden van de huurder hebben directe gevolgen voor de verhuurder, ook als de verhuurder persoonlijk niet verwijtbaar is.

In de rechtspraak is in dit kader bepaald dat alleen al de aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs voldoende basis vormt voor sluiting van het pand. Het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs duidt er volgens deze rechtspraak op dat deze aanwezig was om te worden verkocht, afgeleverd of verstrekt.

De bewijslast voor de burgemeester is licht. Zo hoeft er niet te worden aangetoond dat er vanuit het pand daadwerkelijk drugs is g verkocht, afgeleverd of verstrekt. Ook hoeft niet te worden aangetoond dat de handel, het gebruik en de aanwezigheid van drugs een nadelig effect hebben op de openbare orde. Dat betekent dat de handel niet met feiten en omstandigheden hoeft te worden vastgesteld wanneer er een handelshoeveelheid drugs in het pand aanwezig is.

De burgemeester mag aannemen dat de gevonden drugs bestemd zijn voor verkoop, aflevering of verstrekking, als de aangetroffen hoeveelheid groter is dan een hoeveelheid voor eigen gebruik. Van eigen gebruik is bij harddrugs sprake bij een hoeveelheid van maximaal een halve gram en bij softdrugs (hennep) een hoeveelheid van meer dan vijf planten of vijf gram.

Voorkomen is beter dan genezen

Op het moment dat er in het verhuurde pand dus een handelshoeveelheid drugs wordt aangetroffen, dan wordt (ook) de verhuurder hard en direct aangepakt. Op het moment dat de verhuurder volledig heeft voldaan aan zijn maatschappelijke zorgplicht, dan kunnen de handhavingsmaatregelen mogelijk nog worden ontkomen of versoepeld. Maar het is erg lastig om achteraf aan te tonen dat aan deze zorgplicht is voldaan, dat wordt niet snel aangenomen door een rechter.

Het is daarom nóg belangrijker om de (huur)zaken vooraf goed te regelen en vast te leggen in het contract. Dat is de enige manier om achteraf de ellende beperkt te houden.

De verhuurder doet er verstandig aan om vooraf goed onderzoek te doen naar de huurder, zoals ten minste het opvragen van gegevens uit de KVK en/of een VOG. Ook het vastleggen van preventieve afspraken in het huurcontract is belangrijk. Denk daarbij onder andere aan het mogen geven van specifieke instructies aan de huurder en ook het (onaangekondigd) inspecteren van het pand. Het naleven en opvolgen van deze afspraken wordt zeer belangrijk gevonden en moet de verhuurder kunnen aantonen, bijvoorbeeld door middel van rapporten en verslagen. Onder meer hierdoor worden de risico’s en handhavingsmaatregelen zoveel als mogelijk beperkt.

Heeft u hier vragen over of wenst u nader geïnformeerd te worden? Neemt u dan contact met ons op, wij helpen u graag! U kunt contact opnemen via telefoonnummer 023 - 517 33 77 of via duineveld@spectrumadvocaten.nl.

Drugs in een verhuurd pand? Ook de verhuurder is aansprakelijk!

Eerlijk en transparant met een praktische kijk op zaken.