Disclaimer

Hoewel bij het maken en beheren van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet (meer) juist is. Spectrum Advocaten is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van (de informatie op) onze website.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Spectrum Advocaten draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit deze bronnen van derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Spectrum Advocaten . Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Spectrum Advocaten.

Over Spectrum Advocaten

Eerlijke en transparante advocaten met een praktische kijk op zaken.

Nieuwsbrief

Met aanmelding voor de nieuwsbrief geef ik Spectrum Advocaten toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens overeenkomstig het door Spectrum Advocaten opgestelde privacy statement

CONTACTGEGEVENS

  • Van Eedenstraat 7
    2012 EL Haarlem
  • Postbus 5554
    2000 GN  Haarlem
  • Telefoon: 023 51 73 377
  • Fax: 023 51 73 388
  • info@spectrumadvocaten.nl