Het loket om een aanvraag voor de NOW in te dienen is op maandag 6 april 2020 open gegaan.

Op 31 maart 2020 heeft de regering bekend gemaakt dat het pakket met maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus wordt verlengd tot en met 28 april 2020. Dit betekent dat iedereen nog steeds zoveel mogelijk thuis moet blijven (werken), de scholen en horeca gesloten blijven en ook dat de contactberoepen, zoals kappers, niet mogen worden uitgeoefend.

Door de verlenging van de maatregelen zullen werkgevers de (financiële) gevolgen van de genomen maatregelen blijven merken en hierdoor de komende tijd wellicht zelfs nog harder worden getroffen. Onduidelijk is namelijk hoe de situatie na 28 april a.s. zal zijn: worden de huidige maatregelen wederom verlengd? Of worden de maatregelen aangescherpt of wellicht versoepeld? In elk geval is duidelijk dat veel werkgevers behoefte hebben aan en wachten op financiële steun vanuit de overheid. Maar wanneer komt die financiële steun?

Drie weken geleden schreef ik in mijn blog dat de regeling werktijdverkorting was stopgezet en dat de NOW-maatregel werd geïntroduceerd. Met de NOW-maatregel kunnen werkgevers een financiële tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen, middels een voorschot van het UWV. Op het moment van het schrijven van het blog was nog niet duidelijk wanneer een aanvraag om een tegemoetkoming op basis van de NOW-maatregel kon worden ingediend. Inmiddels is duidelijk geworden dat de aanvragen vanaf maandag 6 april 2020 bij het UWV kunnen worden ingediend. De aanvraagperiode voor de NOW-maatregel zal lopen tot en met 31 mei 2020.

Voor de aanvraag is geen eHerkenning nodig: aanvragen kunnen worden ingediend met het loonheffingennummer. Omzetderving vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor de tegemoetkoming. De Belastingdienst heeft ondernemers in een nieuwsbericht opgeroepen om hun aangifte loonheffingen op tijd te versturen, aangezien het UWV de gegevens uit deze aangifte nodig heeft voor de behandeling van de aanvraag om de NOW-maatregel. De aangifte loonbelasting hoeft vervolgens nog niet te worden betaald, als daarvoor uitstel van betaling is aangevraagd. Het valt dus sterk aan te raden om, indien u dit nog niet hebt gedaan, uw aangifte loonheffingen op korte termijn te versturen en uitstel van betaling aan te vragen. Op die manier beschikt het UWV direct over de meest recente gegevens op het moment dat de aanvraag om de NOW-maatregel indient.

Ik wil een aanvraag indienen

Wilt u een aanvraag indienen en wilt u weten aan welke voorwaarden u daarvoor moet voldoen? Neemt u dan contact met ons op, wij helpen u graag! U kunt contact opnemen via telefoonnummer 023 - 517 33 77 of via info@spectrumadvocaten.nl.

Ondernemingsrecht