Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Maar wat als de aanvaarding afwijkt van het aanbod? Wat dient u of de medewerker van de verkoopafdeling dan te doen?

Ik heb onlangs een presentatie bij een klant gegeven over enkele aandachtspunten bij contracteren. Daarin kwam de volgende casus aan de orde:

  • Nadat de afdeling verkoop iets verkocht heeft krijg ik van de opdrachtgever vaak een opdrachtbevestiging. Ik als verkoper kan mijn verkochte specificaties controleren maar daarnaast staan er vaak nog veel meer beschrijvingen in waar ik geen kennis van heb, wat daarmee te doen?

We hebben hier feitelijk te maken met een opdrachtbevestiging die van de offerte afwijkt, of te wel een aanvaarding die van het aanbod afwijkt.

De wettelijke hoofdregel is dat dit een nieuw aanbod is. Het oorspronkelijke aanbod wordt daarmee verworpen. Er komt dus geen overeenkomst tot stand. Daarmee zijn we er echter nog niet. De wet geeft een uitzondering. Indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod, dan komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig deze aanvaarding. Dit is slechts anders indien de aanbieder direct bezwaar maakt tegen de verschillen.

Wat “ondergeschikte punten” precies inhoudt, daar geeft de wet geen duidelijkheid over. Bij de beantwoording van die vraag, spelen de omstandigheden van het geval een rol. Bepalingen over prijs, hoeveelheid, kwaliteit, leveringsdatum of einddatum van een contract vallen daar in ieder geval niet onder.

Indien de specificaties in de opdrachtbevestiging van de casus dus slechts op ondergeschikte punten afwijken van de offerte en er wordt niet direct bezwaar tegen gemaakt, komt de overeenkomst dus tot stand inclusief de afwijkende specificaties uit de opdrachtbevestiging. Dit kan vanzelfsprekend onwenselijk zijn. Bijvoorbeeld omdat blijkt dat je niet aan die afwijkende specificaties kunt voldoen of dat je hier wel aan kunt voldoen, maar niet zonder extra kosten te moeten maken.

Het is dus zaak te allen tijde te controleren of een opdrachtbevestiging afwijkt van een offerte en tijdig bezwaar te maken indien eventuele afwijkingen daarin onacceptabel zijn. Of voorzie hierin door in de offerte zelf hierover een bepaling op te nemen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit blog, neemt u dan gerust contact met ons op bijvoorbeeld via het contactformulier. De advocaten van Spectrum Advocaten geven van tijd tot tijd workshops en presentaties op meerdere rechtsgebieden. Geïnteresseerd? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief

Contractenrecht & aansprakelijkheid