Een uitleg over een bijzonder (be)ding in de arbeidsovereenkomst

Waarom een concurrentiebeding?
Een werknemer die bij een werkgever in dienst treedt, zal daar kennis en ervaring opdoen, de werkwijze van het bedrijf leren kennen en kan op kosten van de werkgever opleidingen volgen. Een werkgever wil vaak voorkomen dat de werknemer al deze kennis en ervaring na afloop van het dienstverband bij de concurrent inzet. De werkgever wil bijvoorbeeld zijn bedrijfsgeheimen beschermen. Het concurrentiebeding biedt hiervoor uitkomst. Het bijzondere beding beperkt de werknemer om na afloop van het dienstverband op zekere wijze werkzaam te zijn en kan daarmee de belangen van de werkgever beschermen.

Een werkgever wil voorkomen dat een werknemer alle kennis en ervaring bij de concurrent inzet

Waar moet een concurrentiebeding aan voldoen?

Een concurrentiebeding is rechtsgeldig wanneer er volgens de wet aan een aantal vereisten is voldaan.

Het concurrentiebeding moet:

  • overeengekomen zijn in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  • schriftelijk zijn overeengekomen;
  • en overeengekomen zijn met een meerderjarige werknemer.

Schriftelijk overeengekomen betekent dat de werknemer voor het aangaan van het concurrentiebeding moet tekenen. Het is daarom aan te raden het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Deze wordt door de werknemer en de werkgever ondertekend.  Als het concurrentiebeding in een ander document wordt opgenomen, dan is het beding pas geldig als de werknemer voor ontvangst van dit document heeft getekend.

Een concurrentiebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen

Naast het schriftelijkheidsvereiste geldt ook het vereiste van meerderjarigheid. Een concurrentiebeding overeengekomen met een minderjarige, in dit geval jonger dan 16 jaar, is niet geldig. Ook niet als de werknemer bij uitdiensttreding meerderjarig is.

En een concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Ook bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een concurrentiebeding worden overeengekomen. Naast het schriftelijkheids- en meerderjarigheidsvereiste, is er in dit geval nog een ander vereiste: een schriftelijke motivering van de werkgever waaruit een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang blijkt. Het concurrentiebeding is anders niet geldig.

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt nog een ander vereiste

Let erop dat aan alle vereisten is voldaan op het moment dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst wordt opgenomen.

Kan je onder een concurrentiebeding uitkomen?

De kantonrechter kan een concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk vernietigen. Bijvoorbeeld omdat het beding zwaarder is gaan drukken. Maar wat houdt ‘zwaarder drukken’ dan in?

Een werknemer treedt in een bepaalde functie in dienst bij een werkgever. Deze functie kan gedurende het dienstverband wijzigen. Sommige wijzigingen zijn te voorzien, bijvoorbeeld bepaalde doorgroeimogelijkheden, maar andere functiewijzigingen zijn dat niet.

Hoofdregel is dat een concurrentiebeding opnieuw schriftelijk moet worden overeengekomen als er sprake is van een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding. De werknemer wordt dan in de gelegenheid gesteld om de consequenties van het concurrentiebeding opnieuw te overwegen.

Een concurrentiebeding moet opnieuw schriftelijk worden overeengekomen als er sprake is van een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding

Als de arbeidsverhouding wel ingrijpend is gewijzigd, maar het concurrentiebeding niet opnieuw is overeengekomen, wil dat niet zeggen dat het concurrentiebeding per definitie niet meer geldig is. Het wil namelijk niet zeggen dat het concurrentiebeding daarmee ook zwaarder is gaan drukken.

In de rechtspraak wordt bij de beoordeling of er sprake is van ‘zwaarder drukken’ ook gekeken naar de mate waarin de wijziging van de arbeidsverhouding redelijkerwijs was te voorzien. Daarnaast wordt meegenomen in hoeverre die wijziging voor de werknemer, bij handhaving van het concurrentiebeding, een belemmering vormt om een gelijke functie te vinden.

Hebt u een vraag over dit blog of wilt u geadviseerd worden over (de geldigheid van) uw concurrentiebeding, neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 0235173377, via de contactbutton op deze pagina, of u kunt een e-mail sturen naar irene@spectrumadvocaten.nl. Wij zijn u graag van dienst!

Arbeidsrecht