Het komt in de praktijk regelmatig voor dat bij de uitvoering van een overeenkomst iets mis gaat. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Hoewel ik in dit blog niet ga prediken dat er (nog) meer geklaagd moet worden, wil ik wel waarschuwen voor wat er kan gebeuren, wanneer u niet tijdig klaagt.

Kantoorgenoot Wouter Schellart heeft over dit onderwerp al eens een blog geschreven. Uit onze praktijk blijkt echter dat het niet kwaad kan u nog eens te waarschuwen.

Wat is op tijd?

Er zijn zoveel gerechtelijke uitspraken over de klachttermijn, dat ik u daarmee niet zal vermoeien. Het is belangrijk om te onthouden dat voor dit onderwerp geen wet van Meden en Perzen bestaat. De termijn hangt af van de omstandigheden van het geval.  Ik zal u niet met een kluitje in het riet sturen. Het is namelijk eigenlijk eenvoudig, klaag zodra u een klacht heeft.

Hoe moet je klagen?

Zorg dat de klacht schriftelijk kenbaar wordt gemaakt. Ook dient u bewijs te hebben dat  de klacht is ontvangen. Omschrijf goed wat de klacht inhoudt, zoals de aard en de omvang daarvan. Geef gewoon aan wat u heeft geconstateerd. De klacht kan dan misschien later nog specifieker worden beschreven. Het kan soms nuttig zijn een slag om de arm te houden. De beschrijving van de klacht is dus van belang.

Ingebrekestelling.

Tegelijkertijd met de klacht, dus in hetzelfde bericht, kunt u de andere partij ook in gebreke stellen. Dat houdt een schriftelijke mededeling in, waarbij iemand wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie alsnog goed te verrichten. Of anders gezegd de klacht op te lossen. Er moet een redelijk termijn worden gegeven om het probleem op te lossen. Misschien is er ook al schade geleden. Dan dient te worden verzocht om de schade te vergoeden. De mededeling is dan ook direct een aansprakelijkstelling.

Zorg er ook bij de ingebrekestelling voor dat er een bewijs is dat deze is ontvangen.

Zoek geen ruzie; de toon maakt de muziek.

Voor al deze berichten (klacht, ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling) geldt dat de toon de muziek maakt. Drijf de kwestie niet onnodig op de spits. Er kan immers altijd iets mis gaan. Het is niets meer dan een (zakelijke) mededeling dat er een probleem is en dat u dit opgelost wenst te zien. Dit is zeker belangrijk wanneer u in de toekomst nog zaken met elkaar wenst te doen. Bovendien kunt  u op deze wijze een ‘echt’ geschil en een kostbare procedure voorkomen.

De gevolgen van niet of te laat klagen of niet in gebreke stellen?

Hier kan ik kort over zijn. Het gevolg is vaak dat u geen vorderingsrecht meer heeft. Uw recht om iets te vorderen is vervallen, omdat u niet of niet tijdig heeft geklaagd. Wanneer u wel op tijd heeft geklaagd, maar er geen ingebrekestelling is verzonden, krijgt u meestal eveneens de deksel op de neus. Het maakt dan niet uit of u nu een vordering ter waarde van € 100,-- of € 100.000,-- heeft. 

In de praktijk komt het vaak voor dat vorderingen stranden, omdat niet of niet tijdig is geklaagd of omdat geen ingebrekestelling is verzonden. Het is ook dikwijls een ideaal verweer gebleken. Op dit moment heb ik een zaak in behandeling, waar de kwesties van ingebrekestelling en het op tijd klagen spelen. De belangen daarin zijn zo groot, dat niet onaannemelijk is dat de verliezende partij, direct haar faillissement aan kan vragen.

Conclusie.

Neem geen risico. Maak op tijd uw klacht kenbaar en geef een termijn om het probleem op te lossen. Hoewel u waarschijnlijk in veel gevallen goed in staat bent om dit zelf te doen, kan soms juridische begeleiding gewenst zijn. De gevolgen kunnen aanzienlijk zijn, wanneer er iets mis gaat. In dat geval resteert alleen nog zelfbeklag.

Heeft u een vraag over dit blog, wilt u worden geadviseerd of wenst u door ons bij te worden gestaan in een geschil, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Contractenrecht & aansprakelijkheid