Een nieuwe maatregel voor werkgevers die ook van toepassing is op werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst

Minister-president Rutte gaf het in zijn toespraak van 16 maart jl. al aan: per dag wordt een vinger aan de pols gehouden en hoe lang de genomen maatregelen nodig zijn en of er meer nodig is, hangt af van de manier waarop het coronavirus zich de komende weken en maanden gaat gedragen.

Een van de wijzigingen in de genomen maatregelen die de regering per direct heeft doorgevoerd, is het stopzetten van de regeling werktijdverkorting, waar ik in mijn vorige blog  over schreef, en het invoeren van de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Met deze nieuwe maatregel, die een tegemoetkomingsregeling betreft, kan de regering meer werkgevers financieel tegemoetkomen en kan zij dit ook sneller doen dan met de regeling werktijdverkorting. De regering heeft deze wijziging doorgevoerd, omdat werkgevers door het coronavirus massaal een beroep hebben gedaan op de regeling werktijdverkorting en deze regeling daar niet geschikt voor bleek.

Wat betekent deze wijziging in regelingen nu voor u als werkgever?

Wat gebeurt er met de aanvragen/toekenningen werktijdverkorting?

Nieuwe aanvragen

Werkgevers kunnen vanaf nu geen vergunning voor werktijdverkorting meer aanvragen.

Lopende aanvragen

Lopende aanvragen om werktijdverkorting, dus aanvragen waarop nog niet was beslist, worden behandeld als een aanvraag voor de maatregel NOW. Het enige dat werkgevers moeten doen, is nadere informatie verstrekken. Hierover zullen werkgevers worden bericht.

Lopende vergunningen

Lopende vergunningen blijven geldig gedurende de tijd waarvoor deze vergunning is afgegeven. Waar het onder de regeling werktijdverkorting nog mogelijk was om verlenging van de vergunning aan te vragen na afloop van de termijn waarvoor werktijdverkorting was toegekend, is deze verlenging door de nieuwe maatregel niet meer mogelijk. Na afloop van de vergunning, moeten werkgevers een beroep doen op de nieuwe maatregel.

Wat houdt de maatregel NOW in?

Werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Als de aanvraag wordt toegekend, kunnen werkgevers een financiële tegemoetkoming in de loonkosten, middels een voorschot van het UWV, ontvangen. Hierdoor zijn werkgevers in staat om hun werknemers de komende tijd door te betalen.

De tegemoetkoming kan, als aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan, in ieder geval voor 3 maanden worden aangevraagd. Onder voorwaarden is een verlenging van de tegemoetkoming met 3 maanden mogelijk.

Een positieve verandering van de maatregel NOW ten opzichte van de regeling werktijdverkorting is dat de maatregel NOW ook van toepassing is op werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst, zoals werknemers met een nuluren-contract en uitzendkrachten.

Hoe dien ik de aanvraag om een tegemoetkoming in?

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de aanvraag in te dienen. Voor de periode waarover een tegemoetkoming kan worden ontvangen, maakt dit echter niet uit: deze periode hangt namelijk niet af van de datum waarop de aanvraag wordt ingediend. Omzetderving vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor de tegemoetkoming. Het verdient uiteraard aanbeveling om de nieuwsberichten te volgen, zodat u weet wanneer u de aanvraag kunt indienen. Uiteraard houden ook wij de nieuwsberichten nauwlettend in de gaten en zullen wij u direct op de hoogte brengen zodra de aanvraag kan worden ingediend!

Ik heb met één van deze situaties te maken

Hebt u een lopende aanvraag om werktijdverkorting ingediend die nu wordt omgezet naar een aanvraag voor de nieuwe maatregel NOW of wilt u aanspraak maken op de nieuwe maatregel en wilt u weten aan welke voorwaarden u daarvoor moet voldoen? Neemt u dan contact met ons op, wij helpen u graag! U kunt contact opnemen via telefoonnummer 023 - 517 33 77 of via info@spectrumadvocaten.nl.

Als er nieuws is, zullen wij dat uiteraard direct met u delen, zodat u van alle ontwikkelingen op hoogte blijft!

Arbeidsrecht