Vanaf 27 september 2020 zijn de meeste ondernemingen, en sommige andere entiteiten die in Nederland zijn opgericht, verplicht om zich in te schrijven in het UBO-register. Dit register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel en is openbaar.

Wat is het UBO-register?

De afkorting UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Dit is de uiteindelijke belanghebbende van een organisatie. Dit zijn natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of de uiteindelijke zeggenschap hebben over, een rechtspersoon of vennootschap. Denk hierbij aan natuurlijke personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een besloten vennootschap. Of aan natuurlijke personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vennootschap onder firma of maatschap.

Het nieuwe register vloeit voort uit Europese regelgeving. Het is de bedoeling dat het register bijdraagt aan het voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, belastingontduiking en zo verder. Het register zal het onder andere voor natuurlijke personen moeilijker maken om de identiteit achter diverse juridische structuren verborgen te houden, waardoor financieel-economische criminaliteit zal worden tegen gegaan.

“Op het moment dat een rechtspersoon of vennootschap niet aan de UBO-registratieverplichting voldoet, dan kunnen zowel administratieve sancties als strafrechtelijk sancties worden opgelegd.”

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

De UBO-registratieplicht geldt voor:

 • niet-beursgenoteerde besloten- en naamloze vennootschappen en hun 100% directe en indirecte dochterondernemingen;
 • verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid;
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die een onderneming exploiteren;
 • personenvennootschappen (cv, vof of maatschap);
 • Kerkgenootschappen;
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen;
 • Europese coöperatieve vennootschappen;
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden;
 • Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Deze registratieplicht geldt niet voor:

 • eenmanszaken;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen;
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen;
 • rechtspersonen in oprichting;
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven;
 • verenigingen van eigenaars;
 • bepaalde soorten historische rechtspersonen (zoals gilden);
 • buitenlandse rechtspersonen;
 • buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben.

Zijn de gegevens in het UBO-register openbaar?

Een deel van de geregistreerde gegevens in het UBO-register is openbaar en een deel is alleen toegankelijk voor de Financial Intelligence Unit en bepaalde toezichthouders.

Gegevens die openbaar zijn:

 • naam;
 • geboortemaand en geboortejaar;
 • nationaliteit;
 • woonstaat;
 • aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang.

Gegevens die alleen toegankelijk zijn voor de Financial Intelligence Unit en bepaalde toezichthouders zijn:

 • burger service nummer (BSN) en/of buitenlands fiscaal identificatienummer  (TIN);
  • geboortedag, -plaats, -land;
  • adres;
  • kopie identiteitsbewijs;
  • documentatie waarmee de status van de UBO wordt onderbouwd.

Wanneer moeten de UBO’s geregistreerd zijn?

Rechtspersonen en vennootschappen die al bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven hebben tot 27 maart 2022 de tijd om de UBO’s te registreren. De UBO zelf heeft een meewerkplicht. Rechtspersonen en vennootschappen die nieuw worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zijn direct tot registratie verplicht. Wijzigingen dienen tijdig bij het UBO-register te zijn ingediend.

Dienstverleners die onder de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (Wwft) vallen, zoals notarissen, advocaten, belastingadviseurs en banken, zijn, naast raadpleging van het UBO-register, verplicht om eigen onderzoek naar de UBO’s te blijven doen. Als er verschil is tussen het UBO-register en de UBO-informatie die de Wwft-dienstverlener zelf heeft achterhaald, dan zijn zij verplicht dit door te geven aan de Kamer van Koophandel. Dit wordt de zogenaamde ‘terugmeldplicht’ genoemd.

Wat gebeurt er wanneer u niet voldoet aan de UBO-registratieplicht?

Op het moment dat een rechtspersoon of vennootschap niet aan de UBO-registratieverplichting voldoet, dan kunnen zowel administratieve sancties als strafrechtelijk sancties worden opgelegd. Het is dus zaak om de registratie op orde te hebben.

Hebt u hulp nodig bij de inschrijving in het UBO-register en/of de bepaling van de UBO’s, dan help ik u graag! Neem gerust contact met mij op via telefoonnummer 023-5173377 of annelies@spectrumadvocaten.nl.

Ondernemingsrecht