2019 is alweer enige tijd begonnen en dat betekent dat werknemers weer met hun volledige jaarlijkse aantal vakantiedagen van start gaan. Sommige werknemers nemen ook nog vakantiedagen uit voorgaande jaren mee. In de wet is bepaald dat vakantiedagen uit deze jaren na verloop van een bepaalde termijn komen te vervallen.

Het Europees Hof van Justitie heeft onlangs in een uitspraak niet alleen bepaald dat je als werkgever de plicht hebt om je werknemers te informeren over het vervallen van hun vakantiedagen, maar ook wat de gevolgen zijn als de werkgever zijn informatieplicht niet nakomt. Wat betekent deze uitspraak nu in de praktijk? In dit blog geef ik antwoord op deze vraag.

Wat is de vervaltermijn van vakantiedagen?

Werknemers hebben wettelijke vakantiedagen en meestal worden ook bovenwettelijke vakantiedagen toegekend. Deze vakantiedagen hebben een vervaltermijn:

  • Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Dat betekent dat vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2018 op 1 juli 2019 vervallen.
  • Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas vijf jaar na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd.

Wat zijn de verplichtingen voor de werkgever?

In de uitspraak van het Europees Hof van Justitie is bepaald dat werkgevers hun werknemers daadwerkelijk de mogelijkheid moeten geven om hun vakantiedagen op te nemen en hen zelfs daartoe moet aanzetten. Daarnaast moeten werkgevers hun werknemers ook informeren en erop wijzen dat zij hun vakantiedagen verliezen als zij deze niet binnen de gestelde termijn opnemen (bijvoorbeeld de termijn van zes maanden). Doet een werkgever dit niet, dan komen de vakantiedagen niet te vervallen.

“Werkgevers moeten hun werknemers informeren over het vervallen van hun vakantiedagen anders komen deze vakantiedagen niet te vervallen.”

Een werkgever moet er niet alleen op letten dat hij de informatieplicht nakomt, maar ook dat hij kan bewijzen dat hij dat heeft gedaan. Als er namelijk een geschil ontstaat over de vakantiedagen, dan zal de werkgever moeten bewijzen dat hij aan de informatieplicht heeft voldaan. Kan de werkgever dit niet? Ook dan komen de vakantiedagen niet te vervallen.

Wat betekent het als de vakantiedagen niet zijn komen te vervallen?

Als de vakantiedagen niet zijn komen te vervallen, betekent dat dat een werkgever de vakantiedagen op een later moment alsnog moet toekennen of zelfs moet uitbetalen bij het einde van het dienstverband van de werknemer. Voor werkgevers is het dus belangrijk om ervoor te zorgen dat de informatieplicht op de juiste wijze wordt nagekomen, zodat zij later niet voor verrassingen komen te staan.

Conclusie

Het is voor werkgevers van belang tijdig in actie te komen en te voldoen aan de informatieplicht over de vakantiedagen van de werknemers. Zo wordt voorkomen dat de vakantiedagen die dreigen te vervallen, niet meer door de werknemers kunnen worden opgenomen. Met alle gevolgen van dien.

Hebt u een vraag over dit blog of wilt u worden geadviseerd over de informatieplicht met betrekking tot vakantiedagen, neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 0235173377, via de contactbutton op deze pagina, of u kunt een e-mail sturen naar info@spectrumadvocaten.nl. Wij zijn u graag van dienst!

Arbeidsrecht